Vaiettu kansansairaus

Blogi

Vaiettu kansansairaus

Alkoholiperäisiin sairauksiin ja alkoholimyrkytykseen kuoli vuonna 2020 noin 1700 suomalaista.Ylläolevassa kuvassa on tilastoituna alkoholiin välittömästi kuolleet miehet ja naiset vuosina 1969-2020. Kuvan luvuissa eivät näy itsemurhat, liikenneonnettomuudet, väkivaltaiset kuolemat tai muut kohtalokkaat seuraukset, joita alkoholi Suomessa aiheuttaa: perhekriisit, huostaanotot, talousongelmat ja niin edelleen. Lista on pitkä ja synkkä.

Alkoholin välittömästi aiheuttamien kuolemien osuus kaikista kuolemista oli 3 prosenttia, joka tekee etanolista sellaisenaan yhden yleisimmistä kuolinsyistä suomessa. Vaikka varsinkin miesten osalta alkoholikuolleisuuden trendi lähti laskuun 2000-luvun puolivälissä, näyttää siltä, että trendi on kääntymässä uuteen nousuun. Naisten osalta kasvu pysähtyi samanaikaisesti, mutta varsinaista laskua ei tämän jälkeen ole ollut havaittavissa.

Alkoholismi on nykymääritelmän mukaan ICD-luokiteltu sairaus. On tieteellistä näyttöä siitä, että alkoholistin aivokemiat toimivat alkoholialtistukselle eri tavalla, kuin terveellä ihmisellä. Kroonisten alkoholistien aivoista on löytynyt ainetta, joka on läheistä sukua heroiinille: tetrahydroisoquinoliinia, THIQ:ta. Pistettäessä heroiinia elimistöön, se hajoaa ja muuttuu THIQ:ksi, joka on hyvin voimakas riippuvuutta aiheuttava aine. Toisen maailmansodan aikana THIQ:ta aiottiin käyttää kipulääkkeenä, mutta sen huomattiin oleva addiktoivampaa kuin morfiini, ja tiedemiesten piti luopua suunnitelmistaan. Tämä osaltaan selittää, miksei alkoholisti kykene toipumaan sairaudestaan lujalla tahdonvoimalla ilman sairauden hoitoon tähtäävää apua.

Tutustuessani Ylen vaalikoneessa keskisuomalaisiin aluevaaliehdokkaisiin, tein hyvin pian havainnon, joka kuvaa erinomaisesti meidän Suomalaisten suhtautumista ja ymmärrystä alkoholismin ja muiden päihderiippuvuuksien suhteen. Vaalikoneessa on kaikkiaan 340 ehdokasta ajatuksineen. Näistä ehdokkaista 5 nimeää päihdehuollon yhtenä kolmesta tärkeästä vaaliteemastaan. Kaikkiaan ehdokkaat ovat valinneet 1020 (3 x 340) vaaliteemaa. Tästä seuraa, että vaaliteema ”Päihdehuolto” edustaa noin 0,5 prosenttia (5 / 1020) kaikista valituista vaihtoehdoista. Suomalaisista kuoli alkoholin välittömiin seurauksiin 3 prosenttia kaikista kuolleista vuonna 2020. Mielenkiintoista.

Alkoholismi on itsensä kieltävä sairaus. Alkoholisti ei tunne olevansa sairas, eikä myönnä sairauttaan. On arveltu, että noin 13 prosenttia väestöstämme juo alkoholia siinä määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Tämä tarkoittaa noin 560 000:tta suomalaista, joista jokaisella on läheisiä, jotka sairastuvat alkoholistin elämään liittyvien huolten ja murheiden vuoksi läheisriippuvuuteen. He vaikenevat läheisensä alkoholismista, eivätkä ymmärrä sairauttaan. Kaikkiaan puhutaan sadoista- ja taas sadoistatuhansista ihmisistä.

Olen raitis alkoholisti, joka on saanut toimivaa hoitoa sairauteensa. Aion puhua julkisesti kokemuksistani toipuneena alkoholistina aina, kun mahdollista. Aion tehdä voitavani, jotta Keski-Suomen aluevaltuustossa ymmärrettäsiin, että päihdesairauksien hoitoon on kohdistettava aiempaa enemmän resursseja. Päihdehuoltoa on kehitettävä. Aloitetaan puhumalla. Häpeän leimaa hävittämällä.

Kommentoi blogia-->

Lähteet:
https://findikaattori.fi/fi/65
https://kauppasuomi.fi/artikkelit/2581/totuus-esille/
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8727243/


Lisätty 06.01.2022