Hyvä paha hyvinvointialue

Blogi

Hyvä paha hyvinvointialue

Istuessani tänään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa tulin yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että alueuudistus on tarpeen. Oli korkea aika saada muutos todella liikkeelle. Pienen kunnan asukkaana voisin lietsoa itseni pelkojen valtaan: palvelumme siirretään kaupunkeihin, hoivapaikat siirretään, veroeurot siirretään, kaikki siirretään – meille ei jää mitään. Paitsi ehkä tyhjät rakennukset, joiden ylläpitokustannukset jäävät. Vaalitulos voisi vahvistaa pelkojani – eihän meillä ole edes edustajaa aluevaltuustossa!

Oman kokemukseni mukaan yksi pelko on ylitse muiden. Meiltä viedään lääkäripalvelut! Itse en tähän usko. En sitten millään. Meillä on lait, joilla taataan yhdenvertaiset palvelut kaikille Suomen kansalaisille. Jos usko lakeihin horjuu, on hyvä kysyä itseltään: mitä hyötyä saavutettaisiin sillä, että Konneveden lääkäri ryhtyisi ottamaan vastaan Konnevetisiä asiakkaita vaikkapa nyt sitten Laukaassa? Kuulostaako kustannustehokkaalta? Jospa sekä lääkäri, että asiakkaat menisivät samalla bussilla? Tulisi hyödynnettyä joukkoliikennettäkin – ja torjuttua ilmastonmuutosta. Ei kai sentään...

Yllä luettelemani pelot ovat hyvin ymmärrettäviä, mutta uskokoon ken tahtoo - aiheettomia. Tosiasiassa uudistus on tarpeellinen ja me Konnevetiset tulemme olemaan sen todennäköisiä voittajia. Maailmassa on meneillään tapahtumia, jotka huolestuttavat meitä kaikkia. Turhista murheista ja peloista on syytä pyrkiä eroon. Siksi luettelen kolme seikkaa, joiden vuoksi meidän Konnevetisten tulisi olla tyytyväisiä pian voimaan astuvasta alueuudistuksesta.

1. Menoriskit lakkaavat olemasta

Mitä pienempi kunta on, sitä alttiimpi sen talous on sellaisille heilahteluille, joille ei vaan voi mitään. Konneveden kokoisessa kunnassa yksikin lonkkamurtuma (puhumattakaan viidestä), yksikin huostaanotto (puhumattakaan kolmesta) tai syöpäsairauksien tilastollinen lisäyspoikkeama voi kasvattaa menoja tavalla, joka näkyy ja tuntuu koko kunnantalouden tilassa. Ensi vuoden alusta kaikki äkilliset sotemenojen lisäykset ovat lopullisesti hyvinvointialueen harteilla. Oman kuntamme talouden kehityksestä tulee ennustettavampaa ja helpommin hallittavaa. Riski sille, että epäonninen vuosi horjuttaa kuntaamme, heikkenee olennaisesti.

2. Suurten ikäluokkien ikääntyminen maksaa

Olen kirjottanut suurten ikäluokkien ikääntymisilmiöstä jo aiemmin. Tosiasia on, että meillä on käsissämme tilanne, jossa sote-menot tulevat kasvamaan vuosi vuodelta lisää. Vanhuus tuo tullessaan kasvavan tarpeen palveluille ja palvelut maksavat. Konneveden ikärakenne on tyypillinen pienelle kunnalle. Vanhusten suhde nuorempiin työtä tekeviin sukupolviin on suuri. Mitä vähemmän työtä tekeviä veronmaksajia on, sitä enemmän heidän pitää maksaa veroja. Alueuudistus luo keskisuomalaisen veropotin, joka tasaa kuntien väliset, ikärakenteista johtuvat erot huoltosuhteissa. Tältä osin on pian yhdentekevää, missä keskisuomalaisessa kunnassa ihminen tai perhe asuu. Tämä voi lisätä Konneveden vetovoimaa asuinkuntana ja minä Konnevetisenä veronmaksajana olen asiasta iloinen.

3. Säästöjen saavuttaminen on kallista

Yksi tapa hakea säästöjä sote-menoihin on investoida esimerkiksi tietojärjestelmiin, jotka onnistuessaan lisäävät tehokkuutta ja auttavat siirtämään terveydenhoidon kustannuksia ennaltaehkäisevään suuntaan. Konneveden kokoisella kunnalla ei olisi mitään mahdollisuuksia käyttää edes murto-osaa sellaisiin hankkeisiin, joilla voidaan saavuttaa säästöjä pitkällä tähtäimellä. On hyvä, että meistä tulee osa hyvinvointialuetta. Vielä parempaa on se, että näillä näkymin hyvinvointialueetkin tulevat yhdistämään voimiaan kaikkein kalleimmissa hankinnoissa. Uusi Aster hankittaneen usean hyvinvointialueen yhteishankintana, jolloin hankintakustannus veronmaksajaa kohden pienenee.

Summa summarum. Mitä jos vain luotettaisiin siihen, että hyvin meille käy? Jos ei käy, syyt ovat jossakin muualla, kuin meneillään olevassa alueuudistuksessa. Pidetään huolta toisistamme. Pidetään puoliamme.

Kommentoi blogia-->


Lisätty 25.02.2022