Arvot

Ikiotvy

Jokaisella ihmisellä on elämässään jonkinlaisia arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme. Ihmisen tärkein arvo voi olla raha, se voi olla oikeudenmukaisuus, tasa-arvo tai vaikkapa edellisten yhdistelmä. Tehdessään vaikuttamistyötä poliitikko käyttää harkintaansa ja vaikutusvaltaansa omista arvoistaan käsin ja omien arvojen mukaisiin tavoitteisiin tähdäten.

Minulle tärkeitä arvoja yhdellä sanalla kuvaten ovat: ikiotvy. Kyseessä on muistisääntö, jonka avulla opin lähihoitajaksi opiskellessani luettelemaan hoitotyön eettiset periaatteet täsmällisessä järjestyksessä: Ihmisarvon kunnioittaminen, Itsemääräämisoikeus, Oikeudenmukaisuus, Tasa-arvo, Vastuullisuus ja Yhteisöllisyys.

Vaikka mainitut periaatteet - arvot - kuuluvat olennaisena osana tapaani tehdä hoitotyötä, ohjaavat ne toimintaani myös poliittisessa vaikuttamistyössä. Lisäisin listaan vielä yhden omaksi kokemani arvon - solidaarisuuden. Sen, että pidetään heikkommista ja vähempiosaisistakin huolta. Pidetään yhtä.