Hankinnat kohti pientä ja paikallista

Blogi

Hankinnat kohti pientä ja paikallista

Hyvinvointialueet tulevat olemaan suuria asiakkaita sote-palveluita tarjoaville yrityksille. On päivänselvää ja hyväksyttävää, että osa alueiden vastuilla olevista palveluista ulkoistetaan hankintasopimuksilla yritysten tuottamiksi. Itse asiassa valtava määrä kuntien ja yritysten välisiä sopimuksia siirtyy jo aloitusvaiheessa hyvinvointialueille sellaisenaan.

Kun aikanaan Keski-Suomessakin ryhdytään luomaan suunnitelmia, strategioita ja periaatteita hankintojen perustaksi, tulee lähtökohdan olla paikallisen pienyrittäjyyden tukeminen. Jos jokin palvelu voidaan ulkoistaa pienelle ja paikalliselle toimijalle, näin kuuluu mielestäni tehdä. Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä merkittävämpi työllisyysvaikutus. Ja toiseksi, mitä pienempi yritys, sitä suurempi osa yrityksen keräämästä liikevaihdosta menee takaisin kiertoon palkkatulojen muodossa elävöittämään muuta paikallista talouselämää.

Minkä tahansa yrityksen ensisijainen tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa. Tässä ei ole mitään väärää. Ilman voiton tavoittelua yhteiskuntamme makaisi laakereillaan, eikä juuri kukaan jaksaisi tehdä mitään. Nyt toki hieman kärjistelen ajatusta. Samalla on kuitenkin niin, että mitä suurempi ja monikansallisemmassa omistuksessa oleva yritys on kyseessä, sitä suurempi osa palkkojen yms. kulujen jälkeen jäävästä voitosta päätyy omistajille. Jos omistaja on ulkomainen, voitot vaihtavat verojen jälkeen kansallisuutta. Yleisesti tiedetään, että suuret yritykset hallitsevat ns. verosuunnittelun paremmin kuin pienyrittäjät.

Poliittinen tavoitteeni on siis osaltaan vaikuttaa siihen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ulkoistaa palveluitaan paikallisille pienyrityksille aina, kun se vain suinkin on mahdollista. Eikö tätä halua kaikki? Eikö se ole selvää, että näin kuuluu toimia? Tavallaan kyllä, mutta asiaan liittyy monta haastetta. Kuvittele olevasi ihminen, jonka tehtävänä on ulkoistaa vaikkapa jonkin alueen kotihoitoon liittyviä palveluita. Joudut tekemään valinnan: ulkoistat koko alueen, joko yhdelle suurelle yritykselle, tai ryhdyt haalimaan kasaan pieniä kotipalveluyrityksiä, joiden kanssa teet sopimukset yksi kerrallaan. Kumman valitset?

Hyvinvointialueilla on tuhannen taalan paikka lisätä paikallista taloudellista toimeliaisuutta. Tässä tarvitaan kuitenkin vahvaa poliittista tahtoa, hankintoihin liittyvää vaivannäköä ja resursseja, sekä suoranaista talkoohenkeä. Yhä useamman sote-alalla työskentelevän on rohjettava ryhtyä yrittäjäksi. Näin toimimalla jäävät hyvinvointialueen keräämät verotulot pyörimään alueen talouteen. Tästä lähdetään, eikö?

Kommentoi blogia-->


Lisätty 03.01.2022