Vettä ja leipää

Blogi

Vettä ja leipää

Olisitko valmis elämään vedellä ja leivällä loppuvuoden? Entä jos sinulle kerrottaisiin, että tulet saamaan tämän vuoden menoissasi säästämän summan ylimääräisenä tulona seuraavan viiden vuoden aikana? Jos siis kuluttaisit tänä vuonna 5000 euroa vähemmän kuin viime vuonna, saisit palkintona 25 000 euroa viidessä osassa maksettuna. Suunnilleen näin menee kunnille annettu kannustin sote-menojen kurissa pitämiseksi ennen budjettivallan siirtymistä aluevaltuustoille vuoden 2023 alussa.

Kun alueuudistuksesta päätettiin, lainsäätäjät olivat ymmärrettävistä syistä huolissaan kuntien sote-menojen kasvamisesta ennen vallan vaihtoa. Oli nähtävissä houkutus hoitajamitoitusten kohentamiseen, palveluiden parantamiseen ja ylipäätään rahan käyttöön sillä ajatuksella, että lisämenot jäävät ensi vuoden alusta aluevaltuustojen harteille. Vielä ehtii törsäämään!!! Jotta näin ei kuitenkaan kävisi, rakennettiin malli, mekanismi ja lait hillitsemään sote-kustannusten äkkinäistä kasvua. Kun itse kuulin ensimmäisen kerran tästä kannustinhimmelistä, käytettiin nimeä ”soteleikkuri”. Yritin tätä blogia varten perehtyä leikkuriin ja laintekstiin, jossa se on määritelty. Opin ainakin sen, ettei asia ole kauhean yksinkertainen.

Päästäkseni tarkemmin perille soteleikkurista, kysyin apua eräältä vaikuttajaryhmältä. Sain vinkin perehtyä lakeihin, jotka löytyvät osoitteen soteuudistus.fi kautta. Käytin aikaa ja kaiken ymmärrykseni tullen siihen lopputulokseen, että leikkuri on määritelty laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: 30 § Hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta vuonna 2023 aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen. Konneveden kunnan valtuustoseminaarissa viime vuoden lopulla opin, että jos kunta säästää tänä vuonna sotemenoissa 100 000 euroa, se tulee saamaan palkintona seuraavana viitenä vuonna yhteensä 500 000 euroa (100 000€/v) ylimääräistä valtionavustusta. Olen kysellyt asiasta, lukenut lakia, googlannut ja joogannut todetakseni, että jotenkin näin sen täytyy mennä.

Palataan alkuperäiseen kysymykseen. Olisitko valmis elämään vedellä ja leivällä, jos sinulle tarjottaisiin tällaista kannustinta? Entä jos saisit tietää, että vastaavasti menojesi lisäys 5000 eurolla viime vuoteen verrattuna tulisi tarkoittamaan tulojesi leikkaamista 25 000:lla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana? Vaikka et haluaisikaan kuristaa menojasi minimiin, tuskin ainakaan kauheasti kasvattaisit niitä tänä vuonna. Soteleikkuri kannustaa tekemään säästöjä sote-menoissa ja rankaisee menojen kasvusta. Asiaa selvitellessä olen kuullut, että kuntien on turha pelata vilunkipeliä. Sote-kustannuksen siirto toisen hallinnon alle huomataan. Menot ratkaisevat. Raaka peli.

Riski kuntien loppuajan sotehurjastelulle on ollut varmasti todellinen. Olen kuitenkin huolissani siitä, että emmehän tule pyrkineeksi liiallisiin säästöihin saadaksemme lisärahaa kunnalle tulevina vuosina? Hyväksymmehän sen, että alati ikääntyvä väestö tarvitsee jatkuvasti enemmän kustannuksia aiheuttavia palveluita? Emmehän jätä sijaista palkkaamatta silloin, kun tarve on? Emmehän pyri säästöihin tavalla, joka laiminlyö arvojamme? Emmehän pidä vanhusta liian kauan kotona, jos hän ilmiselvästi tarvitsee hoivapaikan? Emmehän aja hoitajiamme tänä vuonna loppuun, sillä heitä tarvitaan myös ensi vuonna? Tuolloin vastuu hoitajien hyvinvoinnista ja työkyvystä on siirtynyt hyvinvointialueelle.

Yleisesti ottaen rohkenen ennustaa, että aluevaltuustot joutuvat paikkaamaan kuntien tekemien säästöjen seurauksia tulevina vuosina. Moni olisi varmasti valmis elämään vedellä ja leivällä yhden vuoden jos siitä syntyneet säästöt saisi viisinkertaisena takaisin...

Kommentoi blogia-->


Lisätty 01.02.2022