Kärkiteemana pienten kuntien palvelut

Blogi

Kärkiteemana pienten kuntien palvelut

Pienissä kunnissa asuvien sote-palvelut eivät saa olennaisesti heikentyä nykyisestä tasosta. Sote-uudistuksen tavoitteena on ainakin juhlapuheissa mainittu, että uudistus takaa samantasoiset ja samanarvoiset sote-palvelut kaikille suomen kansalaisille. Kuitenkin pienissä kunnissa on aistittavissa pelkoa siitä, että palvelut karkaavat pitkien etäisyyksien päähän ja pahimmilaan esimerkiksi autottomien ihmisten ulottumattomiin. Näin ei saa käydä.

Maassamme asuu yhä vanhemmaksi käyvä suurten ikäluokkien sukupolvi, joka tulee tarvitsemaan yhä enemmän sote-palveluita, hoivapaikkoja ja niin edelleen. Sote-palveluiden keskittäminen suurempien hartioiden varaan on yksi keino vastata tähän yhteiskuntamme verovarojen riittävyyttäkin uhkaavaan ikääntymisilmiöön. Keskittäminen ei ole kuitenkaan autuaaksi tekevä uskonto, joka ikään kuin automaattisesti korjaa ne ongelmat, joita kohtaamme tulevina vuosina. Jos pienen kunnan palvelu siirretään isoon kaupunkiin, säästetään rahaa. Tilalle tulee Kelan tukemia taksikyytejä, jotka kuluttavat rahaa.

On tärkeää, ettei aluehallinnon astuessa valtaan tehdä harkitsemattomia uudistuksia. Maailma muuttuu ja niin muuttuu sote-maailmakin, mutta muuttakaamme sitä niin, etteivät kansalaisten oikeudet tasa-arvoisiin palveluihin riipu asuinkunnasta, taloudellisesta asemasta, liikuntakyvystä tai kyvystä pitää puoliaan palvelukoneiston rattaissa.


Lisätty 17.11.2021